Takse za legalizaciju objekata

Razmišljate da li da legalizujete vaš objekat ili nemate izbora jer je izvršen popis od strane nadležnog građevinskog inspektora i pokrenut je postupak ozakonjenja objekta? Kako god, zanima vas koliko će vas to koštati? Kolika će biti visina takse zavisi od površine, klase namene i načina korišćenja objekta? Kada nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost […]