Kako prikazati troškove u dinarima – MS Project


Photo by Markus Spiske on Unsplash

Photo by Markus Spiske on                   Unsplash

 

Više puta mi postavljate jedno isto pitanje: Kako da mi cene budu prikazane u dinarima?

„Ubacila sam neke cene (cene u tenderu su u dinarima).
Ali kad ubacim u Cost izlaze euri.“

Pojedinačno sam svakome odgovorila, a evo i za sve druge kojima je ovo jedan od problema sa kojim se susreću pri izradi mrežnih planova u MS Project-u.
Kada otvorite mrežni plan na kome radite u MS Project-u idite na:
File – Options – Display
U desnom delu ekrana imate podnaslov Currency options for this project:
U kućici Currency izaberite valutu koju želite da Vam bude prikazana.
Najčešće je USD. Vi izaberite RSD.
Možete odmah promeniti i da se ne prikazuje oznaka valute (Symbol) ili broj decimala (Decimal digits).
Sačuvajte promene tako što ćete kliknuti na OK u dnu ekrana.

Kontakt

ELEMENTARIUM

Karađorđeva br.65/III

Beograd 11000, SRBIJA

Telefon: +381 11 3282 560

E-mail: office@elementarium.co.rs