Takse za legalizaciju objekata


Razmišljate da li da legalizujete vaš objekat ili nemate izbora jer je izvršen popis od strane nadležnog građevinskog inspektora i pokrenut je postupak ozakonjenja objekta? Kako god, zanima vas koliko će vas to koštati? Kolika će biti visina takse zavisi od površine, klase namene i načina korišćenja objekta?

Kada nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost ozakonjenja, obaveštava vlasnika objekta da u roku od 15 dana, od dana dostavljanja obaveštenja plati taksu za ozakonjenje (član 31. i 34. Zakona o ozakonjenju objekata).

Tabela u nastavku sistematizuje visinu takse u odnosu na površinu, namenu, klasu i način korišćenja objekta:

ObjekatPovršina (m2)Taksa (din)
Porodični objekat ili stan, pomoćni i ekonomski objekat, proizvodni i skladišni objekat i svi objekti pobrojani u članu 145. Zakona o planiranju i izgradnjido 1005.000,00
Porodični stambeni objekti i stanovi100-20015.000,00
200-30020.000,00
>30050.000,00
Stambeni i stambeno-poslovni objekti, namenjeni tržištu, koji se sastoje od više stanova i drugih posebnih delova, kao i komercijalni objektido 500250.000,00
500-1.000500.000,00
1.000-1.5001.000.000,00
>1.5003.000.000,00

Kod svakog pravila postoje i izuzeci. Izuzetak od plaćanja takse za ozakonjenje jesu objekti koji se namenjeni za stanovanje lica sa invaliditetom, samohranog roditelja i korisnika socijalne pomoći (član 33, stav 5 Zakona).

Za više detalja, kontaktirajte nas.

Kontakt

ELEMENTARIUM

Karađorđeva br.65/III

Beograd 11000, SRBIJA

Telefon: +381 11 3282 560

E-mail: office@elementarium.co.rs