Ušteda pomoću energetski efikasnih uređaja


Prema Zakonu o efikasnom korišćenju energije koji je usvojen 15. marta 2013. godine u Republici Srbiji proizvodi koji troše električnu energiju moraju imati oznake energetske efikasnosti. To se pre svega odnosi na kućne uređaje kao što su mašine za pranje i sušenje veša, mašine za sudove, pećnice, televizori, rashladni uređaji, uređaji za klimatizaciju, električne sijalice i svetiljke.

Uredbom o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa definisano je sedam osnovnih energetskih klasa ovih uređaja od kojih je najmanje efikasna klasa G, dok je najefikasnija A klasa. U okviru A klase mogu se koristiti i tri dopunske klase koje označavaju veću efikasnost uređaja A+, A++ i A+++.

Prema podacima, najveći potrošači električne energije u domaćinstvu su upravo kućni uređaji (frižideri, mašine za pranje veša, električni šporeti, bojleri, zamrzivači) koji godišnje potroše čak jednu petinu ukupne količine električne energije koja je potrebna domaćinstvu.

Uređaji energetske klase A+++ troše čak 60 odsto manje električne energije u odnosu na energetsku klasu A. Na primer, kombinovani frižider sa zamrzivačem A+++ klase godišnje troši oko 150kWh električne energije, dok isti takav frižider A klase godišnje potroši oko 320kWh električne energije.

Mašina za pranje veša energetske klase A+++ troši 30 odsto manje električne energije u odnosu na mašinu za pranje veša energetske klase A . Ako je mašina za pranje veša energetske klase C, njena potrošnja električne energije veća je za 65 odsto od energije koju potroši mašina za pranje veša A energetske klase. Razlika između energetske klase C i A+++ kod mašine za pranje veša veoma je velika, odnosno mašina za pranje veša C energetske klase potroši više od 95 odsto električne energije u odnosu na mašinu za pranje veša najviše energetske klase, što znači i duplo veći rashod.

Mašina za sudove energetske klase A++ godišnje potroši oko 260kWh električne energije i oko 1600 litara vode, dok mašina za sudove energetske klase A+ godišnje potroši oko 300kWh električne energije i 3300 litara vode. Kod mašina za sudove više energetske klase i nivo buke značajno je smanjen.

Što se tiče pećnica energetske klase A njihova potrošnja električne energije je čak 20 odsto manja od potrošnje energije običnih pećnica. Definisano je da potrošnja električne energije za energetski razred A kod pećnica iznosi 0,99kWh.

Klima uređaji troše veliku količinu električne energije, a potrošnja energije zavisi od veličine prostorije, snage klima uređaja i od toga koliko sati dnevno je u pogonu. Klima uređaji energetske klase A troše između 18 i 60 kWh električne energije mesečno ukoliko se dnevno uključuju samo na sat vremena. Klima uređaji energetske klase D za isti period potroše oko 20 odsto više električne energije, odnosno između 24 i 81 kWh.

Jedna obična sijalica od 100W u toku jedne godine potroši oko 360kWh električne energije, dok štedljiva sijalica godišnje potroši oko 72kWh električne energije.

Imajući u vidu da jedan kWh električne energije košta između 5,26 dinara i 18,04 dinara, ušteda koja se postiže pomoću energetski efikasnih uređaja ide od 2000 dinara godišnje prema najnižoj tarifi za frižidere; od 1700 dinara godišnje za mašine za pranje veša; od 600 dinara godišnje za mašine za pranje sudova; od 2000 dinara godišnje za jednu sijalicu.

Energetski efikasni uređaji više energetske klase, osim što troše manje električne energije i vode, imaju i smanjeni nivo buke pa su veoma tihi, a i ekološki su prihvatljivi.

Ušteda koja se godišnje može ostvariti samo uz pomoć uređaja više energetske klase veoma je značajna, imajući u vidu da razlika u ceni između uređaja energetske klase A i energetske klase A+++ iznosi samo nekoliko hiljada dinara. Uređaj najviše energetske klase može se isplatiti kroz nekoliko meseci samo uštedom električne energije.

Evropska unija je 19. maja 2010. godine usvojila direktivu o energetskim oznakama kojom je propisano da uređaji moraju da budu označeni prema njhovoj potrošnji električne energije od A do G, pri čemu A označava najmanju potrošnju električne energije, dok G označava najveću potrošnju električne energije. Direktiva je na početku obuhvatala samo frižidere, mašine za pranje veša, mašine za pranje sudova, a zatim je proširena i na ostale kućne uređaje kao što su televizori, pećnice, mašine za sušenje veša, lampe.

Energy Star program Evropske unije dobrovoljni je program za energetsko označavanje uređaja koji pomaže korisnicima da izaberu kancelarisjki uređaj sa nižom potrošnjom električne energije. Ovaj program prvi put je stupio na snagu u Sjedinjenim Američkim Državama 1992. godine, a zatim su ga usvojile i druge zemlje.

Evropska unija i Sjedinjene Američke Države potpisali su 28. decembra 2006. godine Energy Star sporazum prema kome proizvođači dobrovoljno primenjuju dogovorene specifikacije za merenje energetskih performansi kancelarijskih uređaja kao što su računari, skeneri, štampači itd.

Inače, od 1. septembra 2014. godine u Evropskoj uniji je na snagu stupio zakon kojim se zabranjuje prodaja usisivača snage veće od 1600W, a od 2017. godine biće zabranjeni usisivači čija je snaga preko 900W. Ova odluka doneta je kako bi se uštedela električna energija i povećala energetska efikasnost.

Izvor: www.energetskiportal.rs

Kontakt

ELEMENTARIUM

Karađorđeva br.65/III

Beograd 11000, SRBIJA

Telefon: +381 11 3282 560

E-mail: office@elementarium.co.rs