Energetski pregled zgrada


Preuzeto sa: http://www.4energi.dk/energimaerkning/

Prvi korak koji je neophodno sprovesti u postupku energetske sertifikacije zgrada, a za dobijanje energetskog pasoša jeste energetski pregled objekta (zgrade). Energetskom pregledu podležu svi korisnici energije a naročito subjekti pobrojani u članu 4. Zakona o efikasnom korišćenju energije. Cilj energetskog pregleda jeste utvrđivanje podataka o postojećem nivou i načinu proizvodnje, prenosa, distribucije i upotrebe energije objekta, proizvodnog procesa, privatnih i javnih usluga, stvarnog stanja potrošnje energije, stanja energetskih sistem i prikaz mogućih mera energetske efikasnosti, koje uključuje procenu iznosa ulaganja u sprovođenje ovih mera i očekivane iznose uštede energije, te rokove povrata novčanih ulaganja.

Energetski pregled zgrade podrazumeva analizu toplotnih karakteristika i energetskih sistema sa ciljem utvrđivanja načina korišćenja energije i područja rasipanja energije, te donošenje zaključaka i preporuka za povećanje energetske efikasnosti.

U procesu energetskog pregleda zgrade prikupljaju se i obrađuju parametri: građevinske karakteristike u smislu toplotne zaštite, kvalitet sistema grejanja, kvalitet sistema za hlađenje, kvalitet sistema za provetravanje, kvalitet sistema rasvete, zastupljenost i kvalitet energetskih uređaja, struktura upravljanja zgradom, snabdevanje vodom. Nakon ovog procesa biraju se konkretne optimalne energetsko-ekonomske mere za povećanje energetske efikasnosti.

Kontakt

ELEMENTARIUM

Karađorđeva br.65/III

Beograd 11000, SRBIJA

Telefon: +381 11 3282 560

E-mail: office@elementarium.co.rs