Legalizacija objekata

Pružamo pomoć investitorima u toku pribavljanja neophodne dokumentacije ili u njegovo ime vršimo angažovanje tokom celog postupka elektronske procedure ozakonjenja (legalizacije) objekta.

Zakon o legalizaciji objekata u Republici Srbiji je donešen u novembru 2015.godine i to je praktično novi zakon, jer njegovim donošenjem prestaje da važi prethodni Zakon o legalizaciji iz 2013.godine.

Pored fiksne takse za ozakonjenje, koja zavisi od površine i namene objekta, građani još treba da dostave Izveštaj zatečenog stanja objekta sa elaboratom geodetskih radova i dokaze o pravu svojine na zemljištu i objektu.

Naš stručni tim (arhitekta, geometar, elektroinženjer…) će izaći na teren, snimiti objekat, izraditi Izveštaj o zatečenom stanju i svojim potpisom potvrditi da je objekat na prvom mestu bezbedan i funkcionalan.

Izveštaj o zatečenom stanju sadrži niz podataka, od onih osnovnih, kao što su ime vlasnika, adresa objekta, broj katastarske parcele, ime i licenca odgovornog projektanta, zatim tehnički opis objekta, podatke o korišćenom građevinskom materijalu, stepenu završenosti, opis instalacija vode, slabe i jake struje… Sastavni deo izveštaja su i grafički prikazi osnova svih spratova i krova, fotografije fasada…

Elaborat geodetskih radova, kao sastavni deo ovog izveštaja izrađuje se za sve objekte koji nisu evidentirani u katastru. Ako jeste evidentiran onda se dostavlja samo kopija plana parcele.

Naš tim je tu da vas provede kroz celu proceduru i da vam pomogne u pribavljanju sve potrebne dokumentacije kako biste ozakonili svoju nekretninu i povećali njenu vrednost.