Rekli su…

Savić B., vodeći inženjer u Građevinskoj direkciji Srbije:

„Sarađivali smo na izgradnji 6 objekata Stambeno-poslovnog kompleksa Stepa Stepanović, ja na strani nadzora, a Elementarium kao stručni saradnik za mrežno planiranje. Vredna pčelica. Mnogo master planova, preseka stanja, operativnih planova. Svaka čast.“

Verica, office manager, Građevinsko preduzeće Sloga Construction:

„Jedina firma koja je bila spremna da izađe u susret nemogućim zahtevima i rokovima. Dinamički plan smo uvek dobili na vreme i u vrhunskom kvalitetu.“

Banković J., mast. arch., Građevinsko preduzeće Banković:

„Obuka koju je za nas organizovao Elementarium je najbolja, najpraktičnija obuka na kojoj sam bila. Kod nas u firmi, na našim računarima, u vreme koje nama odgovara, preneseno nam je praktično znanje. Sada sama izrađujem mrežne planove za sve naše projekte. Hvala Elementarium!“