Usluge

Biro za projektovanje i inženjering „Elementarium“ iz Beograda pruža spektar usluga iz oblasti mrežnog planiraja, upravljanja projektima, procene uticaja na životnu sredinu, energetske efikasnosti, inženjeringa i svih ostalih konsultantskih usluga.

 • MREŽNO PLANIRANJE
  • Izrada mrežnih (dinamičkih) planova za potrebe učešća na tenderima – tzv. preliminarni mrežni planovi;
  • Izrada detaljnih, master dinamičkih planova gradnje;
  • Izrada operativnih, mesečnih planovi, preseka stanja itd;
  • Praktične obuke za inženjere iz oblasti mrežnog planiranja i primenu poznatih softvera;
  • Konsalting usluge;
  • Izrada kompletne dokumentacije na srpskom i engleskom jeziku.
 • STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
  • Konsultantske usluge za usaglašavanje poslovanja preduzeća sa zahtevima zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine;
  • Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
  • Izrada planova za upravljanje otpadom.
 • ELEBORATI O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI
  • Energetski pasoši.

O našem iskustvu u ovim uslugama najbolje govore naše stručne i naučne reference.