Dinamički planovi

U oblasti upravljanja projektima koriste se razne tehnike i metode: operaciona istraživanja, mrežno planiranje, linearno i nelinearno programiranje itd. Kao najjednostavnija se pokazala metoda mrežnog planiranja i zato se veoma brzo razvila. Metode mrežnog planiranja (CPM, PERT, MDM, PD, OBPS) se zasnivaju na grafičkom prikazivanju redosleda aktivnosti u okviru jednog projekta i njihovim međusobnim zavisnostima preko mrežnog dijagrama.

Najčešći softverski paketi za upravljanje projektima su:

 • Primavera Project Planner
 • MS Project

Planiranje složenog projekta pomoću mrežnog plana ostvaruje se kroz 4 faze:

 1. Analiza structure: uspostavlja se logička zavisnost pojedinih aktivnosti i sastavlja mrežni dijagram
 2. Analiza vremena: procena vremena trajanja aktivnosti i projekta, određivanje kritičnog puta i vremenskih rezervi aktivnosti.
 3. Planiranje resursa: obuhvata planiranje materijala, opreme i radne snage.
 4. Analiza troškova: uspostavljanje odnosa između trajanja aktivnosti i troškova za njihovo realizovanje.

Ulazni podaci u program su: spisak aktivnosti sa trajanjem, veze između aktivnosti, kalendari, resursi i troškovi.

Prednosti primene tehnike mrežnog planiranja:

 • Izrada mrežnog plana zahteva prethodnu detaljnu analizu projekta što dovodi do boljeg razumevanja poduhvata, projekta
 • Tehnika mrežnog planiranja donosi vremenske i materijalne uštede
 • Obezbeđuje se kontrola izvršenja
 • Dozvoljava proračun vremenskih rezervi za nalizu i nivelisanje resursa
 • Radovi i resursi se mogu unapred rasporediti

Gantogram

Gantov dijagram ili gantogram predstavlja alatku za upravljanje projektima koja daje detaljan prikaz jednog ili više projekata. Predstavljeni sun a horizontalnim vremenskim lentama (u vidu šipki ili pravougaonika), kako bi jasno vizuelno predstavile korake koje je potrebno preduzeti kako bi projekat bio završen na vreme. Svaki korak, svaka aktivnost je prikazana tako da znamo šta treba da bude urađeno, kada i ko to treba da uradi.

Takođe prikazuje redosled zadataka. Ako jedan zadatak ne može početi dok neki drugi ne bude završen ili ako dva zadatka treba da počnu ili se završe u isto vreme gantogram će i to prikazati.

Ako se kasni sa izvođenjemnekih radova gantogram pokazuje koliko tačno dodoatnog vremena je potrebno da projekat bude završen tj. Pokazuje kada smo u dinamici ili kada smo u opasnosti da probijemo rok izvođenja.

Promene su sastavni deo svakog projekta, a gantogram nam omogućava da napravimo neophodne izmene, prilagođavanja, a da u isto vreme ostanemo u rokovima.

WBS

Work Breakdown Structure predstavlja radnu strukturu projekta, tehnološko, hijerarhijsko ustrojstvo proizvoda i usluga koje nastaju tokom realizacije projekta. To je način da se projekat podeli na smislene i logične celine.

Sam projekat predstavlja najviši nivo WBS-a, dok su pojedinačne aktivnosti potrebne da bi se kreirao proizvod ili usluga, najniži nivo.