Planovi upravljanja otpadom

Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja. Upravljanje otpadom se vrši na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja i života ljudi i životne sredine kontrolom i merama smanjenja: zagađenja vode, vazduha i zemljišta; opasnosti po biljni i životinjski svet; opasnosti od nastajanja udesa, požara ili eksplozije; negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti i nivoa buke i neprijatnih mirisa.

U okviru Planova upravljanja otpadom izdvajaju se:

  • Lokalni planovi upravljanja otpadom za opštine;
  • Planovi upravljanja otpadom za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola;
  • Radni  plan postrojenja za upravljanje otpadom;
  • Planovi upravljanja otpadom za preduzeća.

Proizvođač otpada dužan je da sačini Plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada (član 26 Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016).